Selkälaudan käyttö kroonisessa selkäkivussa

Seppo Hämeenoja, fysiatri
LORDOS®-selkälauta on palautumisen apuväline. Se auttaa harjoituksen ja palautumisen välisen tasapainon saavuttamisessa. Sopiva harjoitus, niiden määrä ja laatu, stimuloi kudoksia vahvistumaan.Elimistön käyttö -harjoitus toimii siis ärsykkeenä elimistön vahvistumiseksi (kuntoutumiseksi). Varsinainen vahvistuminen tapahtuu vasta levossa,pääosin yöllä tiettyjen univaiheiden aikana.Harjoituksen laatu riippuu siitä, mitä ominaisuutta on tarve parantaa:
• kestävyys
• voimataso
• lihastasapaino
• tasapaino
• kudosverenkierto
• luuston vahvuus
• liikkuvuus
• tuki
• rustojen toiminta

Pitempiaikainen, krooninen kipu on vailla järkevää funktiota
Kipu aiheuttaa lihasspasmia reflektorisesti ja lihasjännitys lisää kipua. Autonomisen hermoston (sympaattisen puolen) aktiivisuus lisääntyy, seurauksena ääreisverenkierron heikentyminen, jonka tuntee esim. jalkojen kylmyytenä. Kroonisessa kivussa kipukynnys laskee, ts. elimistö reagoi herkemmin kylmälle, kuumalle, mekaaniselle ärsykkeelle (paineeseen) epäsuotuisasti välittäen kiputietoa. Kipukynnys ei yleensä alene muuta kuin vastaavilla alueilla, jotka hermottuvat samoilta tasoilta kuin kudosvaurioaluekin. Kun välilevy on vaurioitunut, osalle tulee siihen liittyen kipuongelma, joka jatkuu kroonisena kipuna. Tällöin välilevy reagoi normaalia herkemmin siihen kohdistuvaan paineeseen ilmoittaen kipua. Seurauksena selkälihasten kireytyminen, kivun lisääntyminen jne. LORDOS®-selkälaudalla voidaan vähentää välilevyyn kohdistuvaa epäedullista painetta. Se toimii yhtenä tekijänä kivun vähentämisessä ja kipukierteen katkaisussa. Kroonisessa kivussa on usein kysymys ns. hyperpatia-ongelmasta, jossa ei niinkään kipu tule heti esiin selkää kuormitettaessa,vaan vasta jälkikäteen kun kuormitus on jo poissa. Esim. kun on jonkin aikaa kuormituksen jälkeen istunut paikallaan ja useinkin seuraavana aamuna selkä on kovin jäykkä ja kipeä. Otollisin hetki selän hoitamiseen on siis työrupeaman jälkeen ennen nukkumaanmenoa, jolloin voidaan parhaiten hyödyntää myös nukkumisen päätehtävä: elimistön palautumisen aikaansaaminen.

Milloin LORDOS®-selkälaudan käyttö voi olla haitallista?
• jäykistetty selkä, usein silloinkin sopii, yleensä kyseessä vain muutaman välin jäykistäminen norm. lordoottiseen asentoon.
• jäykistynyt selkä, esim. selkärankareumaan liittyen.
Mikäli selkärankareuma on alkuvaiheessa, tällöin olisi jopa hyvä käyttää notkoa ylläpitävää tukea, jotta jäykistyminen tapahtuisi hyvään asentoon.
• ahdas selkäydinkanava(=spinaalistenoosi), tai ahtaat juurikanavat alaselässä.
Tällöin yleensä pitää pyrkiä vähentämään alaselän notkoa. Vaaraa kokeilusta ei yleensä kuitenkaan ole, koska lautaa syytä käyttää vain, jos pystyy olemaan sen päällä kivutta. Ts. ei saa olla säteilyoireita jalkoihinkaan. Joskus spinaalistenoosin taustalla on korostunut notko ja siinä yhteydessä selkälauta on avuksi.

Palautumisen edellytykset:
• riittävä lepo, unta keskim. 8 tuntia
• monipuolinen ravinto, mm. välttämättömät aminohapot
• ei kipuja – sympaattinen aktiivisuus alas
• rennot lihakset

Palautumisessa kudosten verenkierron on oltava optimaalinen. Sopivan harjoituksen jälkeen kudosverenkierto saadaan 2-3 – kertaiseksi. Jo 5 minuutin dynaaminen harjoitus saa sen aikaan. Kudoksiin muodostunut vaurio, esim. välilevytyrä, tunnetaan kipuna. Kudosvaurion yhteydessä tietyt humoraaliset tekijät, kemialliset aineet, vapautuessaan aktivoivat kipuhermoja, jotka viestivät tiedon selkäytimeen ja sieltä edelleen aivotumakkeiden (talamus) kautta aivojen kuorikerrokselle (tietoisuuteen), vrt puudutus. Akuutin vamman yhteydessä kivulla on järkevä merkitys: se suojaa, ettei kudoksiin aiheuteta lisää vauriota ja kudokset saavat aikaa riittävälle paranemiselle.