Tutkittu

Tiivistelmä tutkimuksesta, joka on tehty LORDOS®-selkälaudan käytöstä.

Suvi Einola, Hannele Kurikka, Hilkka Louhisalmi Ohjaaja: ThL, lehtori, Helena Purola

Selkälaudan käyttäjien kokemuksia selkäkivuista ja selkälaudan käytöstä

Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Diakonian yksikkö, Oulu, Suomi, 1998. Suomessa selkäsairauksien hoidon vuotuisiksi kustannuksiksi on arvioitu 10-20 miljardia FIM. Kustannusten lisäksi tulevat inhimilliset vaivat. Kipukierre tulisi saada katkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla, millaisia kokemuksia selkäkivuista kärsivillä ihmisillä on selkäkivuista ja selkälaudan käytöstä. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 50 selkäkivuista kärsivää.

Taulukko1. Ikä

Ikä vuosina (v) f%
1. 21-30510
2. 31-40510
3. 41-501428
4. 51-601326
5. 61-70714
6. 71-612
Yhteensä (N)50100

Selkäkipujen kesto
Vastanneista 16 henkilöä (32%) oli kärsinyt selkäkivuista kymmeniä vuosia. Vastaajista neljä oli jättänyt vastaamatta selkäkipujen kestoa koskevaan kysymykseen. Taulukossa 5 on esitetty selkäkivun kesto vuosina.

Taulukko 2. Kivun kesto

Aika vuosina (v)f%
0-51224
6-10612
11-201224
21->1632
ei ilmene48
Yhteensä (N)50100

Taulukko 3. Selkälaudan käyttöaika

Aikaf%
0-3 kk1122
4-7 kk2040
8-12 kk1122
13 kk ->36
ei käyttöä12
ei ilmene48
Yhteensä (N)50100

Vastaajista 20 (40%) oli käyttänyt selkälautaa 4-7 kk. 11 henkilöä (22%) oli käyttänyt selkälautaa 0-3 tai 8-12 kuukautta.

Selkälaudan käyttötiheys
Osa vastaajista käytti LORDOS® selkälautaa päivittäin joko illalla ennen nukkumaan menoa tai sekä illalla että aamulla. Osa käytti selkälautaa 2-3 kertaa viikossa selän ollessa kipeä. Muutamat käyttivät satunnaisesti.

Selkäkivun arviointi
Vastaajat arvioivat selkäkipuaan Box Scale-11 eli BS-11-kipumittarilla. Kipumittarin numeroasteikko on 0-10, jossa 0 = kipua ole lainkaan ja 10 = voimakkain kuviteltavissa olevaa kipua. Taulukko 4. Kipuasteikko LORDOS-selkälaudan käyttäjillä alku- ja nykytilanteessa [ws_table id=”4″] Alkutilannne = tilanne ennen selkälaudan käytön aloittamista Nykytilanne = tämän hetkinen tilanne (=Lordos-selkälaudan käytön jälkeen)

Kipusumma alkutilanteessa 255. Kipusumma nykytilanteessa 130. Erotus on 125.

Kipumittarin asteikolla laskettuna kipu oli vähentynyt alkutilanteesta noin puoleen l. selvästi vähentynyt.
Kuviosta näkyy kivun kokemukset ennen selkälaudan käyttöä (alkutilanne) ja selkälaudan käytön aikana (nykytilanne). Pystyakseli = kipukokemusten lukumäärä Vaaka-asteikko = kipuasteikko. Kuviosta (1) näkyy, että alkutilanteessa kipu oli asteikon yläpäässä. Nykytilanteessa kipukokemukset ovat asteikon alapäässä eli kipu on vähentynyt.

Kuvio 1 KIPUKOKEMUKSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENVETO Useimmat tutkimuksen vastaajista olivat kärsineet selkäkivuista jo useita kymmeniä vuosia. Selkäkivut olivat luonteeltaan säteileviä, polttavia, pistäviä, äkkinäisiä ja jomottavia. Selkäkipuja esiintyi koko selän alueella ja säteili toisinaan jalkoihin asti. Selkäkivut olivat vaikuttaneet sekä työhön että vapaa-aikaan. Selkäkivut olivat vaikuttaneet myös mielialaan. Joillakin tutkimukseen osallistuneista lääkkeiden käyttö oli lisääntynyt runsaasti selkäkipujen vuoksi. Kyseessä on siis todella suuri ongelma. Selkäkipu oli monelle tutkimukseen osallistuneelle arkipäivää, johon LORDOS-selkälauta oli tuonut helpotusta.

Selkälaudan käyttö
1. alensi kiputasoa,
2. rentoutti,
3. vähensi kipulääkityksen käyttöä sekä
4. poisti unettomuutta.